نمونه ترجمه 1- متن تخصصی زیست شناسی دریا و شیلات و آبزیان

درخواست حذف این مطلب
گردآوری: تیم تهیه محتوای سایت زیست شناسی دریا اصل مقاله: کلیک کنید. نمونه ترجمه انگلیسی به فارسی: ماهیان تلئوست دارای سه زوج اتولیت هستند که در لابرینت غشایی[1] (smale et al. 1995) در پشت جمجمه عصبی (نوروکرانیوم)[2] واقع شده اند (morales-nin 2000). این لابرینت شامل سه کانال نیم دایره و سه قسمت (محفظه ای) [3] است که عبارتند از: ول[4]، اوتریکول [5] و لاژنا [6]. هر کیسه حاوی یک اوتولیت است که به ترتیب عبارتند از لاپیلوس [7]، ساجیتا [8] و آستریس [9] (morales-nin 2000, berra & aday 2004, popper et al. 2005). اتولیت ها، سنگریزه های آ ی [10] به شکل آراگونیت [11] هستند (jawad 2007, parmentier et al. 2007)، که کاربرد تا ونومیکی آنها توسط cuvier شناسایی شد و ارزش آنها در دیرین شناسی (فسیل شناسی) [12] نیز نخستین بار توسط koken (1884) مورد تایید قرار گرفت (tuset et al. 2008). در بسیاری از ماهیان تلئوست، ساجیتا بزرگترین اتولیت است و لاپیلوس در بین این سه سنگریزه کوچکترین است (paxton 2000). اتولیت های ساجیتا هم چنین در بین گونه های مختلف ماهیان، ریخت شناسی و توپوگرافی متغیری نشان می دهد (torres et al. 2000, jawad 2007, battaglia et al. 2010). در نتیجه، کاربرد آنها به عنوان یک خصوصیت تا ونومیک در سال های اخیرگسترش یافته است.

متن فوق ترجمه بخشی از یک مقاله از زبان انگلیسی به فارسی است. مقاله اصلی در وب سایت مجله از این لینک قابل مشاهده است. برای اطلاعات بیشتر در زمینه ترجمه متون تخصصی به این لینک مراجعه کنید.
منبع:
rivera félix, v., martínez-pérez, j. a., rubio molina, j., quintanar zuñiga, r. e., & franco lópez, j. (2013). morphology and morphometric relationships of the sagitta of diapterus auratus (perciformes: gerreidae) from veracruz, mexico. revista de biologia tropical, 61(1), 139-147. pdf.

[1] membranous labyrinth [2] neurocranium [3] compartments [4] saculus [5] utriculus [6] lagena [7] lapillus [8] sagitta [9] asteriscus [10] calcareous concretions [11] aragonite [12] paleontology